O czym to szkolenie?

 • Trochę o noworocznych postanowieniach, a przynajmniej w części nawiązanie do nich.
 • Jak przygotować się do zmiany?
 • Kiedy będzie ona możliwa?
 • Co, jak zmiana spadła na ciebie, jak grom z jasnego nieba?

Jednodniowy warsztat DROGA DO OSOBISTEJ ZMIANY pozwala wejść w głąb siebie i wyciągnąć to, co najlepsze, żeby zaprojektować własną zmianę.

Cele szkolenia

 • Poznanie i przećwiczenie istoty zmiany na podstawie poziomów logicznych Roberta Dilts’a.
 • Doświadczenie mechanizmu wyjścia ze strefy komfortu.
 • Identyfikacja własnych zasobów oraz obszarów, których udoskonalenie wesprze zmianę.
 • Doświadczenie siły przekonań i budowania nawyków w zmianie.

Program szkolenia

 • Motywacja w procesie zmiany.
 • Skan własnego funkcjonowania TU I TERAZ na podstawie poziomów logicznych Roberta Dilts’a.
 • Czynniki determinujące zmianę.
 • Waga przekonań i nawyków.
 • Identyfikacja własnych zasobów i elementów wymagających korekty.
 • Projekt zmiany osobistej.

Efekty po szkoleniu

Uczestnicy zakończą szkolenie z projektem własnej zmiany.
Uczestnicy zaprojektują pierwsze kroki w kierunku zmiany.

formuła warsztatowa – ćwiczenia, dyskusja grupowa

Czas trwania: 6 godzin

W tym przerwa kawowa z poczęstunkiem oraz przerwa na lunch.

Cena: 600,00 zł netto/ osoba – przy założeniu min. 10 osób
W przypadku zamówień grupowych ustalamy cenę indywidualnie