KATARZYNA SĘDZIK

Trener & Coach

Szkolenie kadry menedżerskiej
oraz specjalistów i sprzedawców.

 • Rozwój umiejętności menedżerskich
 • Zmiana
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Komunikacja
 • Asertywność
 • Trudne sytuacje w pracy menedżera
 • Kaizen
 • Partner w biznesie
 • Obsługa klienta wewnętrznego
 • i zewnętrznego
 • Obsługa klienta w rozmowie telefonicznej
 • Rekrutacja i selekcja
 • Autoprezentacja
 • Train the Trainers
 • badanie DISC D3
Słońce przebijające się przez gęsty las.
Ponad 4000 godzin szkoleniowych, akredytacja coachingowa EIA EMCC, współredaktorka, strony dla coachów „Wszystko o coachingu”

Nieustanny rozwój jako coach sportowców i menedżerów;

 • sesje coachingowe 1:1 z kadrą menedżerską
 • sesje coachingowe 1:1
  ze sportowcami klubu I-ligowego i drużyny młodzieżowej
 • rozwój kompetencji coachingowych poprzez udział
  w szkoleniach i superwizjach
 • akredytacja
 • certyfikacja konsultanta DISC D3