O czym jest szkolenie?

Motywowanie. Wydawać by się mogło, że na jego temat wiemy już wszystko. A tu nadal pracownicy odchodzą bądź nie angażują się w swoją pracę. Znane już jest zjawisko Quiet quitting. To tzw. ciche odchodzenie; pracownik nie poświęca się pracy z zaangażowaniem, wykonuje ją od – do i czym prędzej opuszcza miejsce pracy.

Podczas tego jednodniowego warsztatu uczestnicy doświadczą mechanizmu motywowania i przećwiczą ten aspekt zarządzania biorąc udział w grze szkoleniowej. Będą podejmować różne decyzje i działania, które w dalszej części szkolenia będą stanowiły tło do omówienia motywowania we współczesnych organizacjach.

Cele szkolenia:

  • Doświadczenie skutków własnych decyzji w pracy z zespołem poprzez udział w grze szkoleniowej.
  • Poznanie najnowszych trendów motywowania w organizacjach.
  • Omówienie potrzeb różnych pokoleń w kontekście zaangażowania w pracę.
  • Rozwój umiejętności elastycznego motywowania poprzez udział w ćwiczeniach oraz dyskusjach.

Program szkolenia

  • Udział w grze szkoleniowej o motywowaniu.
  • Omówienie założeń motywacji minionego wieku i zestawienie z motywacją współczesną – jak firmy zwiększyły swoje zyski dostosowując odpowiednie metody motywacji.
  • Rzecz o teorii I oraz X.
  • Jak dostosować motywację dla 4 różnych pokoleń pozostających obecnie na rynku pracy.

Efekty po szkoleniu

  • uczestnicy poznają najnowsze trendy w motywowaniu pracowników.
  • nauczą się w sposób elastyczny dostosowywać formy motywacji do określonej grupy pracowników.

Formuła warsztatowa – gra szkoleniowa, ćwiczenia w grupach, dyskusja grupowa

Czas trwania: 8 godzin

W tym 2 przerwy kawowe z poczęstunkiem oraz 1 przerwa na lunch.
Cena: 600,00 zł netto/ osoba

przy zamówieniu grupowym cenę ustalamy indywidualnie